Opvang:

In Pinkeltje en het Kabouterbos werken wij qua kostprijs naar het inkomen van de ouders: meer info vind u op de website van kind en gezin: Inkomenstarief

Pinkelotje en het Mierennestje werken met een vrije prijs en een vast bedrag per maand. Meer info vind u ook op de website van kind en gezin: vrije prijs

Wat brengt u mee bij de start van de opvang? 

Inlichtingenfiche 

Procedure bij ziekte van een kind

Privacyverklaring ouders

Onze Procedures: 

Algemeen: 

Grensoverschrijdend gedrag 2020 

Klachtenprocedure 2020 

Klachtenkaart 2020 

Onze crisisprocedure per opvang kan steeds bevraagd worden, als eveneens de risico-analyse.

Algemene tips en trics (we zijn nog bezig van deze aan te vullen) 

Commode aandachtspunten 

Wat te doen bij bloedende wondes 

Verwijzingen naar website van kind en gezin

http://www.kindengezin.be

Voeding-en-beweging

Veiligheid

Gezondheid-en-vaccineren

Verzorging

Wennen in de kinderopvang 

Belastingen en kinderopvang 

Wij streven naar kwaliteitsvolle opvang 

Wij proberen een opvang te creëeren die voldoet aan de kwaliteitsnormen. Hiervoor gebruiken we de Memoq methode: een werkinstrument ontwikkeld door kind en gezin. Met dit intrument testen wij onze opvang en bekijken we waar we goed in zijn, wat we kunnen verbeteren. Ook al is de kwaliteit in orde volgens het instrument, we zullen altijd proberen onze scores te verhogen. 

Meer info vind u hier: memoq-algemeen

Onze kinderen evalueren we ook op (in principe) vaste tijdstippen. we streven erna om de ontwikkeling van onze kinderen na te gaan op de leeftijd van 1 jaar en 2 jaar. We doen ons best om ook elk half jaar ertussen ook te evalueren maar dat lukt niet altijd. 

We bespreken onze bevindingen met de ouders: dit kan kort zijn bij overdracht, of tijdens een gesprek apart. 

We zijn hier recent mee begonnen, dus geef ons wat tijd om al onze kinderen degelijk te observeren. 

Wat we zoal observeren: is hun ontwikkeling in orde, wat kan het kind al, wat kan het kind nog niet, hoe is zijn/haar gedrag bij ons in de opvang, …. 

Meer info vind u hier: ziko-ziko-vo