Missie

Onze doelstelling is dat elk kind zich thuisvoelt in de opvang,  waardoor elk kind individueel kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf. Dit doen we door de zorg van elk kind centraal te plaatsen, zodat u uw kind met een gerust hart kan achterlaten. Hierbij zorgen we voor een huiselijke sfeer waar open communicatie centraal staat. We werken als enthousiaste, professionele en creatieve kinderverzorgsters nauw samen met de ouders en alle betrokkenen om zo een kwalitatieve opvang aan te bieden.

Visie

Wij bieden in het Kabouterbos opvang aan 31 kinderen, in Pinkeltje aan 25 kinderen in Pinkelotje aan 12 kindjes en in het Mierennestje 36 kinderen en dit in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Pinkeltje en Het Kabouterbos werken met horizontale leeftijdsgroepen. In Pinkelotje en Het Mierennestje hebben we voor verticale groepen gekozen. 

De  kinderen kunnen zich volledig ontwikkelen volgens hun eigen kunnen en op hun eigen tempo,  en dit op  lichamelijk, sociaal-emotioneel, cognitief en communicatief gebied. Dit doen we door observatie waarbij we individuele aandacht kunnen aanbieden en kunnen inspelen op de behoefte van elk kind.

Wij bieden de kinderen de ruimte om te groeien in een veilige omgeving met veel geborgenheid en zorgen voor pedagogisch verantwoord speelgoed en spelaanbod voor de ontwikkeling van uw kind. We willen de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen door het aanbieden van uitdagende en creatieve activiteiten waarbij we oog hebben voor de zelfredzaamheid van uw kind. Daarbij wordt er rekening gehouden met respect voor het milieu door gebruik te maken van kosteloos materiaal. Wij bieden ook verse, gezonde en gevarieerde voeding aan rekening houdend met de noden van het kind zoals halalvoeding, vegetarische voedingen en allergieën.

We bieden ook laagdrempelige opvang aan en daarbij hechten wij ook veel belang aan ouderparticipatie. Communicatie is een belangrijke pijler voor een kwaliteitsvolle opvang. U als ouder wordt gezien als eerste opvoeder en wordt nauw betrokken. Dit zorgt voor een vertrouwensband tussen ouder en kinderbegeleidster.

We handelen ook altijd in het belang van het kind. In de babygroep trachten we altijd het dagritme van thuis aan te houden, zodat ze zich op hun eigen tempo en ritme kunnen ontwikkelen. De lopers/peuters krijgen structuur door een vast dagschema en worden zo voorbereid op de kleuterschool. Ook kinderen met een beperking zijn welkom in onze opvang. Er wordt dan  met de ouders afgesproken hoe wij de best mogelijke aangepaste opvang  kunnen bieden.

Onze ruimtes zijn ingericht met zachte warme kleuren en echte materialen van uit het dagdagelijks leven. We werken en gebruiken ook natuur elementen.  We proberen zo veel mogelijk naar buiten te gaan. We vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen en zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

VOOR INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN KAN JE STEEDS TERECHT OP DE CONTACT PAGINA.

Bij inschrijving dient u het contract van de brochure terug te mailen en de waarborg te storten op ons rekeningnummer.